Cận cảnh Rolls-Royce Phantom Tranquillity hơn 65 tỷ về Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Phiên bản xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity chỉ sản xuất 25 chiếc trên toàn thế giới và đây là chiếc thứ 2 có mặt tại Việt Nam. Giá xe nếu ra biển trắng ước tính khoảng hơn 65 tỷ đồng.

  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty ve Viet Nam
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty ve Viet Nam-Hinh-2
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty ve Viet Nam-Hinh-3
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty ve Viet Nam-Hinh-4
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty ve Viet Nam-Hinh-5
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty ve Viet Nam-Hinh-6
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty ve Viet Nam-Hinh-7
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty ve Viet Nam-Hinh-8
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty ve Viet Nam-Hinh-9
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty ve Viet Nam-Hinh-10
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty ve Viet Nam-Hinh-11
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty ve Viet Nam-Hinh-12
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty ve Viet Nam-Hinh-13
  Nguyễn Bắc