Cận cảnh Yamaha PG-1 2024 tại Việt Nam, giá chỉ 30 triệu đồng

Google News

Yamaha PG-1 2024 mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 6 tùy chọn màu sắc, cùng mức giá bán để xuất 30,4 triệu đồng.

  • Can canh Yamaha PG-1 2024 tai Viet Nam, gia chi 30 trieu dong
  • Can canh Yamaha PG-1 2024 tai Viet Nam, gia chi 30 trieu dong-Hinh-2
  • Can canh Yamaha PG-1 2024 tai Viet Nam, gia chi 30 trieu dong-Hinh-3
  • Can canh Yamaha PG-1 2024 tai Viet Nam, gia chi 30 trieu dong-Hinh-4
  • Can canh Yamaha PG-1 2024 tai Viet Nam, gia chi 30 trieu dong-Hinh-5
  • Can canh Yamaha PG-1 2024 tai Viet Nam, gia chi 30 trieu dong-Hinh-6
  • Can canh Yamaha PG-1 2024 tai Viet Nam, gia chi 30 trieu dong-Hinh-7
  • Can canh Yamaha PG-1 2024 tai Viet Nam, gia chi 30 trieu dong-Hinh-8
  • Can canh Yamaha PG-1 2024 tai Viet Nam, gia chi 30 trieu dong-Hinh-9
  • Can canh Yamaha PG-1 2024 tai Viet Nam, gia chi 30 trieu dong-Hinh-10
Nguyễn Anh