Chạm mặt Ferrari 812 Superfast hơn 25 tỷ “trắng Ngọc Trinh" ở Hà Nội

Google News

Là phiên bản tiếp nối thành công của siêu xe Ferrari F12 Berlinetta, tuy nhiên những chiếc 812 Superfast lại khá kén các tay chơi tại Việt Nam.

 • Cham mat Ferrari 812 Superfast hon 25 ty “trang Ngoc Trinh
 • Cham mat Ferrari 812 Superfast hon 25 ty “trang Ngoc Trinh
 • Cham mat Ferrari 812 Superfast hon 25 ty “trang Ngoc Trinh
 • Cham mat Ferrari 812 Superfast hon 25 ty “trang Ngoc Trinh
 • Cham mat Ferrari 812 Superfast hon 25 ty “trang Ngoc Trinh
 • Cham mat Ferrari 812 Superfast hon 25 ty “trang Ngoc Trinh
 • Cham mat Ferrari 812 Superfast hon 25 ty “trang Ngoc Trinh
 • Cham mat Ferrari 812 Superfast hon 25 ty “trang Ngoc Trinh
 • Cham mat Ferrari 812 Superfast hon 25 ty “trang Ngoc Trinh
 • Cham mat Ferrari 812 Superfast hon 25 ty “trang Ngoc Trinh
 • Cham mat Ferrari 812 Superfast hon 25 ty “trang Ngoc Trinh
 • Cham mat Ferrari 812 Superfast hon 25 ty “trang Ngoc Trinh
 • Cham mat Ferrari 812 Superfast hon 25 ty “trang Ngoc Trinh
Nguyễn Chung