Chạm mặt Ferrari Portofino M, “ngựa chồm” hơn 15 tỷ độc nhất Việt Nam

Google News

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là chiếc Ferrari Portofino M đầu tiên và cũng là duy nhất tại Việt Nam. Hồi mới về nước, “ngựa chồm” nước Ý được đồn đoán có giá bán khoảng hơn 15 tỷ đồng.

  • Cham mat Ferrari Portofino M, “ngua chom” hon 15 ty doc nhat Viet Nam
  • Cham mat Ferrari Portofino M, “ngua chom” hon 15 ty doc nhat Viet Nam-Hinh-2
  • Cham mat Ferrari Portofino M, “ngua chom” hon 15 ty doc nhat Viet Nam-Hinh-3
  • Cham mat Ferrari Portofino M, “ngua chom” hon 15 ty doc nhat Viet Nam-Hinh-4
  • Cham mat Ferrari Portofino M, “ngua chom” hon 15 ty doc nhat Viet Nam-Hinh-5
  • Cham mat Ferrari Portofino M, “ngua chom” hon 15 ty doc nhat Viet Nam-Hinh-6
  • Cham mat Ferrari Portofino M, “ngua chom” hon 15 ty doc nhat Viet Nam-Hinh-7
  • Cham mat Ferrari Portofino M, “ngua chom” hon 15 ty doc nhat Viet Nam-Hinh-8
  • Cham mat Ferrari Portofino M, “ngua chom” hon 15 ty doc nhat Viet Nam-Hinh-9
  • Cham mat Ferrari Portofino M, “ngua chom” hon 15 ty doc nhat Viet Nam-Hinh-10
Nguyễn Chung