Charles Leclerc sở hữu siêu xe Ferrari Daytona SP3 hơn 54 tỷ đồng

Google News

Ngoại thất chiếc siêu xe Ferrari Daytona SP3 trị giá 2,3 triệu USD (tương đương hơn 54 tỷ đồng) mà Charles Leclerc đang sở hữu tương đồng với mẫu 488 Pista Spider của anh.

  • Charles Leclerc so huu sieu xe Ferrari Daytona SP3 hon 54 ty dong
  • Charles Leclerc so huu sieu xe Ferrari Daytona SP3 hon 54 ty dong-Hinh-2
  • Charles Leclerc so huu sieu xe Ferrari Daytona SP3 hon 54 ty dong-Hinh-3
  • Charles Leclerc so huu sieu xe Ferrari Daytona SP3 hon 54 ty dong-Hinh-4
  • Charles Leclerc so huu sieu xe Ferrari Daytona SP3 hon 54 ty dong-Hinh-5
  • Charles Leclerc so huu sieu xe Ferrari Daytona SP3 hon 54 ty dong-Hinh-6
  • Charles Leclerc so huu sieu xe Ferrari Daytona SP3 hon 54 ty dong-Hinh-7
  • Charles Leclerc so huu sieu xe Ferrari Daytona SP3 hon 54 ty dong-Hinh-8
Thảo Nguyễn