Chery iCAR V23 2024 sang chảnh như Land Rover, chỉ từ 491 triệu đồng

Google News

Sau mẫu xe mang số 03, Chery iCAR đã cho ra mắt chiếc xe tiếp theo mang tên V23 2024 với những sự thú vị trong thiết kế, trang bị nội thất lẫn công nghệ nhưng nó lại sao chép như Land Rover Defender.

 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-2
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-3
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-4
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-5
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-6
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-7
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-8
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-9
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-10
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-11
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-12
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-13
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-14
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-15
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-16
 • Chery iCAR V23 2024 sang chanh nhu Land Rover, chi tu 491 trieu dong-Hinh-17
Thanh Nguyễn