Chevrolet S10 2025 - bản nâng cấp của bán tải Colorado tại Việt Nam

Google News

Dù đã tồn tại trên thị trường từ tận năm 2011, mẫu xe bán tải Chevrolet Colorado thế hệ thứ 2 vẫn tiếp tục được duy trì phiên bản quốc tế khi có thêm đợt nâng cấp với tên gọi Chevrolet S10 2025.

 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-2
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-3
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-4
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-5
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-6
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-7
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-8
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-9
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-10
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-11
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-12
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-13
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-14
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-15
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-16
 • Chevrolet S10 2025 - ban nang cap cua ban tai Colorado tai Viet Nam-Hinh-17
Hải Nam