Chevrolet Tahoe và Suburban 2023 đã có công nghệ lái xe “rảnh tay”

Trang bị độc quyền trên các mẫu xe Cadillac, cuối cùng công nghệ lái xe rảnh tay Super Cruise cũng dần phủ sóng khắp các dòng sản phẩm của General Motor.

  • Chevrolet Tahoe va Suburban 2023 da co cong nghe lai xe “ranh tay”
  • Chevrolet Tahoe va Suburban 2023 da co cong nghe lai xe “ranh tay”-Hinh-2
  • Chevrolet Tahoe va Suburban 2023 da co cong nghe lai xe “ranh tay”-Hinh-3
  • Chevrolet Tahoe va Suburban 2023 da co cong nghe lai xe “ranh tay”-Hinh-4
  • Chevrolet Tahoe va Suburban 2023 da co cong nghe lai xe “ranh tay”-Hinh-5
Nguyễn Chung