Chi tiết Bentley Continental GT Azure V8 giá gần 22 tỷ tại Việt Nam

Google News

Siêu phẩm Bentley Continental GT Azure V8 MY24 đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có mức bán ra khoảng 21,9 tỷ đồng, đây cũng là chiếc đầu tiên và duy nhất mới cập bến Việt Nam.

 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-2
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-3
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-4
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-5
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-6
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-7
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-8
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-9
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-10
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-11
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-12
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-13
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-14
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-15
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-16
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-17
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-18
 • Chi tiet Bentley Continental GT Azure V8 gia gan 22 ty tai Viet Nam-Hinh-19
Tâm Võ