Chi tiết Mercedes-AMG GT R nhập tư "màu hiếm", hơn 11 tỷ tại Sài Gòn

Google News

Chiếc xe Mercedes-AMG GT R màu xanh AMG Green Hell Magno thứ 2 tại Việt Nam cũng đã vào Sài thành định cư tương tự như 2 xe Mercedes-AMG GT R trước đó.

 • Chi tiet Mercedes-AMG GT R nhap tu
 • Chi tiet Mercedes-AMG GT R nhap tu
 • Chi tiet Mercedes-AMG GT R nhap tu
 • Chi tiet Mercedes-AMG GT R nhap tu
 • Chi tiet Mercedes-AMG GT R nhap tu
 • Chi tiet Mercedes-AMG GT R nhap tu
 • Chi tiet Mercedes-AMG GT R nhap tu
 • Chi tiet Mercedes-AMG GT R nhap tu
 • Chi tiet Mercedes-AMG GT R nhap tu
 • Chi tiet Mercedes-AMG GT R nhap tu
 • Chi tiet Mercedes-AMG GT R nhap tu
Nguyễn Chung