Chi tiết "nhà di động" Airstream Atlas 2020, khởi điểm 5,5 tỷ đồng

Nguyễn Chung -

(Kiến Thức) - Airstream Atlas 2020 mới là sản phẩm kết hợp hoàn hảo giữa Mercedes và Airstream. Nó không chỉ đầy đủ tiện nghi và đẹp mắt, mà còn cho phép người dùng thực hiện những chuyến đi dài ngày thoát khỏi mạng lưới điện.

  • Chi tiet
  • Chi tiet
  • Chi tiet
  • Chi tiet
  • Chi tiet
  • Chi tiet
  • Chi tiet
  • Chi tiet
  • Chi tiet