Chi tiết Toyota RAV4 facelift 2023 - nâng cấp nhiều công nghệ mới

Với phiên bản 2023, Toyota RAV4 thế hệ mới sẽ được bổ sung thêm một số trang bị công nghệ trong khi hệ thống an toàn cũng đã được cập nhật.

  • Chi tiet Toyota RAV4 facelift 2023 - nang cap nhieu cong nghe moi
  • Chi tiet Toyota RAV4 facelift 2023 - nang cap nhieu cong nghe moi-Hinh-2
  • Chi tiet Toyota RAV4 facelift 2023 - nang cap nhieu cong nghe moi-Hinh-3
  • Chi tiet Toyota RAV4 facelift 2023 - nang cap nhieu cong nghe moi-Hinh-4
  • Chi tiet Toyota RAV4 facelift 2023 - nang cap nhieu cong nghe moi-Hinh-5
  • Chi tiet Toyota RAV4 facelift 2023 - nang cap nhieu cong nghe moi-Hinh-6
  • Chi tiet Toyota RAV4 facelift 2023 - nang cap nhieu cong nghe moi-Hinh-7
  • Chi tiet Toyota RAV4 facelift 2023 - nang cap nhieu cong nghe moi-Hinh-8
  • Chi tiet Toyota RAV4 facelift 2023 - nang cap nhieu cong nghe moi-Hinh-9
Thanh Nguyễn