Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 độ khủng về "làm dâu" xứ Huế

Google News

Đây hiện là chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 hàng hiếm, độc nhất tại Việt Nam được trang bị gói độ body kit bản giới hạn LP720-4 50º Anniversario.

  • Chiec Lamborghini Aventador LP700-4 do khung ve
  • Chiec Lamborghini Aventador LP700-4 do khung ve
  • Chiec Lamborghini Aventador LP700-4 do khung ve
  • Chiec Lamborghini Aventador LP700-4 do khung ve
  • Chiec Lamborghini Aventador LP700-4 do khung ve
  • Chiec Lamborghini Aventador LP700-4 do khung ve
  • Chiec Lamborghini Aventador LP700-4 do khung ve
  • Chiec Lamborghini Aventador LP700-4 do khung ve
Nguyễn Chung