Chiếc Mercedes-Maybach GLS 600 "siêu sang" này chỉ 4,9 tỷ ở Nghệ An

Chiếc Mercedes-Benz GLS 450 trong bài viết này được một đại lý đổi ngoại hình thành bản SUV siêu sang Mercedes-Maybach GLS 600 với nhiều chi tiết độ hoàn hảo đến độ người xem ngỡ đây là 1 chiếc xe Mercedes-Maybach GLS 600 "xịn".  

 • Chiec Mercedes-Maybach GLS 600
 • Chiec Mercedes-Maybach GLS 600
 • Chiec Mercedes-Maybach GLS 600
 • Chiec Mercedes-Maybach GLS 600
 • Chiec Mercedes-Maybach GLS 600
 • Chiec Mercedes-Maybach GLS 600
 • Chiec Mercedes-Maybach GLS 600
 • Chiec Mercedes-Maybach GLS 600
 • Chiec Mercedes-Maybach GLS 600
 • Chiec Mercedes-Maybach GLS 600
 • Chiec Mercedes-Maybach GLS 600
 • Chiec Mercedes-Maybach GLS 600
Nguyễn Chung