Chưa bán tại Việt Nam, Honda SH 350i đã "kênh giá" 50 triệu đồng

Đến ngày 22/9 mẫu xe Honda SH350i mới bán chính thức, nhưng nhiều HEAD của Honda đã chào bán xe với giá từ 176 đến 207,5 triệu đồng tùy vào phiên bản. Mức giá này tăng hơn niêm yết tới 50 triệu đồng.

  • Chua ban tai Viet Nam, Honda SH 350i da
  • Chua ban tai Viet Nam, Honda SH 350i da
  • Chua ban tai Viet Nam, Honda SH 350i da
  • Chua ban tai Viet Nam, Honda SH 350i da
  • Chua ban tai Viet Nam, Honda SH 350i da
  • Chua ban tai Viet Nam, Honda SH 350i da
  • Chua ban tai Viet Nam, Honda SH 350i da
  • Chua ban tai Viet Nam, Honda SH 350i da
  • Chua ban tai Viet Nam, Honda SH 350i da
Nguyễn Chung