Cực phẩm Lamborghini Aventador SVJ Roadster hơn 50 tỷ ở Sài Gòn

Trên thế giới chỉ có đúng 863 chiếc Aventador SVJ Roadster được xuất xưởng, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã có tổng cộng 3 siêu bò mui trần.

  • Cuc pham Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty o Sai Gon
  • Cuc pham Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty o Sai Gon-Hinh-2
  • Cuc pham Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty o Sai Gon-Hinh-3
  • Cuc pham Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty o Sai Gon-Hinh-4
  • Cuc pham Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty o Sai Gon-Hinh-5
  • Cuc pham Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty o Sai Gon-Hinh-6
  • Cuc pham Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty o Sai Gon-Hinh-7
  • Cuc pham Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty o Sai Gon-Hinh-8
  • Cuc pham Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty o Sai Gon-Hinh-9
Thảo Mai