Cường Đô la "cưỡi" Rolls-Royce Wraith tiền tỷ bát phố Sài Gòn

Trong khi người bạn di chuyển trên chiếc mui trần Bentley Continental SuperSports Convertible đời 2011 độc nhất Việt Nam, thì Cường Đô la lại điều khiển xe Rolls-Royce Wraith Series II.

  • Cuong Do la
  • Cuong Do la
  • Cuong Do la
  • Cuong Do la
  • Cuong Do la
  • Cuong Do la
  • Cuong Do la
  • Cuong Do la
Thảo Mai