Đại gia Đà Nẵng tậu Lamborghini Aventador SVJ hơn 53 tỷ đồng

So với chiếc đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, siêu xe Lamborghini Aventador SVJ thứ 2 mới được đưa về Đà Nẵng sở hữu nhiều điểm khác biệt dễ dàng nhận thấy hơn. Đáng chú ý chính là màu vàng nổi bật.

  • Dai gia Da Nang tau Lamborghini Aventador SVJ hon 53 ty dong
  • Dai gia Da Nang tau Lamborghini Aventador SVJ hon 53 ty dong-Hinh-2
  • Dai gia Da Nang tau Lamborghini Aventador SVJ hon 53 ty dong-Hinh-3
  • Dai gia Da Nang tau Lamborghini Aventador SVJ hon 53 ty dong-Hinh-4
  • Dai gia Da Nang tau Lamborghini Aventador SVJ hon 53 ty dong-Hinh-5
  • Dai gia Da Nang tau Lamborghini Aventador SVJ hon 53 ty dong-Hinh-6
  • Dai gia Da Nang tau Lamborghini Aventador SVJ hon 53 ty dong-Hinh-7
  • Dai gia Da Nang tau Lamborghini Aventador SVJ hon 53 ty dong-Hinh-8
Nguyễn Chung