Đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ chốt hạ Porsche 911 Carrera 4S hơn 8 tỷ

Chủ tịch của Trung Nguyên sở hữu trên 30 xe Porsche đủ chủng loại và thành viên mới gia nhập vào đội xe "ngựa" của ông là Porsche 911.

  • Dai gia Dang Le Nguyen Vu chot ha Porsche 911 Carrera 4S hon 8 ty
  • Dai gia Dang Le Nguyen Vu chot ha Porsche 911 Carrera 4S hon 8 ty-Hinh-2
  • Dai gia Dang Le Nguyen Vu chot ha Porsche 911 Carrera 4S hon 8 ty-Hinh-3
  • Dai gia Dang Le Nguyen Vu chot ha Porsche 911 Carrera 4S hon 8 ty-Hinh-4
  • Dai gia Dang Le Nguyen Vu chot ha Porsche 911 Carrera 4S hon 8 ty-Hinh-5
  • Dai gia Dang Le Nguyen Vu chot ha Porsche 911 Carrera 4S hon 8 ty-Hinh-6
  • Dai gia Dang Le Nguyen Vu chot ha Porsche 911 Carrera 4S hon 8 ty-Hinh-7
  • Dai gia Dang Le Nguyen Vu chot ha Porsche 911 Carrera 4S hon 8 ty-Hinh-8
  • Dai gia Dang Le Nguyen Vu chot ha Porsche 911 Carrera 4S hon 8 ty-Hinh-9
Nguyễn Bắc