Đại gia Duy Lợi khoe “quái vật 6 chân” Apocalypse HellFire 6x6

Apocalypse HellFire 6x6 được phát triển dựa trên mẫu xe bán tải Jeep Gladiator nhưng được sửa đổi lại hoàn toàn và mức giá trải nghiệm không dưới 3 tỷ đồng.

  • Dai gia Duy Loi khoe “quai vat 6 chan” Apocalypse HellFire 6x6
  • Dai gia Duy Loi khoe “quai vat 6 chan” Apocalypse HellFire 6x6-Hinh-2
  • Dai gia Duy Loi khoe “quai vat 6 chan” Apocalypse HellFire 6x6-Hinh-3
  • Dai gia Duy Loi khoe “quai vat 6 chan” Apocalypse HellFire 6x6-Hinh-4
  • Dai gia Duy Loi khoe “quai vat 6 chan” Apocalypse HellFire 6x6-Hinh-5
  • Dai gia Duy Loi khoe “quai vat 6 chan” Apocalypse HellFire 6x6-Hinh-6
  • Dai gia Duy Loi khoe “quai vat 6 chan” Apocalypse HellFire 6x6-Hinh-7
  • Dai gia Duy Loi khoe “quai vat 6 chan” Apocalypse HellFire 6x6-Hinh-8
Thảo Mai