Đại gia Minh Nhựa chi hơn 6 tỷ đồng tậu Audi A8L 2022

Audi A8L 2022 của Minh Nhựa là một mẫu sedan full-size sở hữu "bầu trời" công nghệ với khoảng 40 hệ thống hỗ trợ lái xe, cùng với đó là hệ thống treo chủ động dự đoán tình huống.

  • Dai gia Minh Nhua chi hon 6 ty dong tau Audi A8L 2022
  • Dai gia Minh Nhua chi hon 6 ty dong tau Audi A8L 2022-Hinh-2
  • Dai gia Minh Nhua chi hon 6 ty dong tau Audi A8L 2022-Hinh-3
  • Dai gia Minh Nhua chi hon 6 ty dong tau Audi A8L 2022-Hinh-4
  • Dai gia Minh Nhua chi hon 6 ty dong tau Audi A8L 2022-Hinh-5
  • Dai gia Minh Nhua chi hon 6 ty dong tau Audi A8L 2022-Hinh-6
  • Dai gia Minh Nhua chi hon 6 ty dong tau Audi A8L 2022-Hinh-7
  • Dai gia Minh Nhua chi hon 6 ty dong tau Audi A8L 2022-Hinh-8
  • Dai gia Minh Nhua chi hon 6 ty dong tau Audi A8L 2022-Hinh-9
  • Dai gia Minh Nhua chi hon 6 ty dong tau Audi A8L 2022-Hinh-10
Nguyễn Chung