Đại gia Thanh Hóa trúng 2 siêu biển số ôtô giá 45,3 tỷ, có bỏ cọc?

Google News

Sau khi trúng đấu giá biển 51K-888.88 với số tiền 32,34 tỷ, đại gia tên Hải đến từ Thanh Hóa tiếp tục trúng đấu giá biển số 30K-567.89 với giá 13,075 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa nộp tiền thanh toán.

  • Dai gia Thanh Hoa trung 2 sieu bien so oto gia 45,3 ty, co bo coc?
  • Dai gia Thanh Hoa trung 2 sieu bien so oto gia 45,3 ty, co bo coc?-Hinh-2
  • Dai gia Thanh Hoa trung 2 sieu bien so oto gia 45,3 ty, co bo coc?-Hinh-3
  • Dai gia Thanh Hoa trung 2 sieu bien so oto gia 45,3 ty, co bo coc?-Hinh-4
  • Dai gia Thanh Hoa trung 2 sieu bien so oto gia 45,3 ty, co bo coc?-Hinh-5
  • Dai gia Thanh Hoa trung 2 sieu bien so oto gia 45,3 ty, co bo coc?-Hinh-6
  • Dai gia Thanh Hoa trung 2 sieu bien so oto gia 45,3 ty, co bo coc?-Hinh-7
  • Dai gia Thanh Hoa trung 2 sieu bien so oto gia 45,3 ty, co bo coc?-Hinh-8
Thảo Mai