Đại gia Việt đổi McLaren 765LT lấy 765LT Spider mui trần "cực hiếm"

Google News

Sau 1 năm sở hữu siêu xe giới hạn McLaren 765LT chỉ 765 chiếc trên thế giới, doanh nhân gốc Việt quyết định bán xe để đổi sang phiên bản McLaren 765LT Spider.

  • Dai gia Viet doi McLaren 765LT lay 765LT Spider mui tran
  • Dai gia Viet doi McLaren 765LT lay 765LT Spider mui tran
  • Dai gia Viet doi McLaren 765LT lay 765LT Spider mui tran
  • Dai gia Viet doi McLaren 765LT lay 765LT Spider mui tran
  • Dai gia Viet doi McLaren 765LT lay 765LT Spider mui tran
  • Dai gia Viet doi McLaren 765LT lay 765LT Spider mui tran
  • Dai gia Viet doi McLaren 765LT lay 765LT Spider mui tran
  • Dai gia Viet doi McLaren 765LT lay 765LT Spider mui tran
  • Dai gia Viet doi McLaren 765LT lay 765LT Spider mui tran
Nguyễn Chung