Đại gia Việt rao bán McLaren 720S chỉ ngang SUV "chủ tịch" Lexus LX600

Google News

Với số tiền trên 10 tỷ đồng, bạn đã có sự lựa chọn là 1 chiếc siêu xe McLaren 720S tốc độ, cửa cánh bướm. Mức giá này hiện chỉ ngang tầm với SUV Lexus LX600 mới.

  • Dai gia Viet rao ban McLaren 720S chi ngang SUV
  • Dai gia Viet rao ban McLaren 720S chi ngang SUV
  • Dai gia Viet rao ban McLaren 720S chi ngang SUV
  • Dai gia Viet rao ban McLaren 720S chi ngang SUV
  • Dai gia Viet rao ban McLaren 720S chi ngang SUV
  • Dai gia Viet rao ban McLaren 720S chi ngang SUV
Nguyễn Chung