Đại gia Vin Trần "cuồng số 13", gắn biển 13 cho loạt xe tiền tỷ

Google News

Tổng thiệt hại cho việc đấu giá 3 biển số với toàn con số 13 đã khiến Vin Trần bỏ ra 120 triệu đồng, trong đó, cá biệt chiếc Land Rover Defender sở hữu đến 1 cặp số 13 khiến không ít người thích thú.

  • Dai gia Vin Tran
  • Dai gia Vin Tran
  • Dai gia Vin Tran
  • Dai gia Vin Tran
  • Dai gia Vin Tran
  • Dai gia Vin Tran
  • Dai gia Vin Tran
  • Dai gia Vin Tran
  • Dai gia Vin Tran
Thảo Mai