Dân chơi Sài Gòn chi 400 triệu đồng độ Ford Focus

Thảo Mai -

(Kiến Thức) - Ford Focus 1.5 Ecboost tại Sài Gòn được độ thêm một danh sách dài “đồ chơi” và trang bị với tổng giá trị lên tới 400 triệu đồng. Những chi tiết khiến chiếc xe hầm hố hơn, giống như một chiếc RS.
 

  • Dan choi Sai Gon chi 400 trieu dong do Ford Focus
  • Dan choi Sai Gon chi 400 trieu dong do Ford Focus-Hinh-2
  • Dan choi Sai Gon chi 400 trieu dong do Ford Focus-Hinh-3
  • Dan choi Sai Gon chi 400 trieu dong do Ford Focus-Hinh-4
  • Dan choi Sai Gon chi 400 trieu dong do Ford Focus-Hinh-5
  • Dan choi Sai Gon chi 400 trieu dong do Ford Focus-Hinh-6
  • Dan choi Sai Gon chi 400 trieu dong do Ford Focus-Hinh-7
  • Dan choi Sai Gon chi 400 trieu dong do Ford Focus-Hinh-8
  • Dan choi Sai Gon chi 400 trieu dong do Ford Focus-Hinh-9