Dân "phượt" sẽ thích nhất tính năng này ở Ford Maverick 2022

Với những người ưa thích cắm trại, phiêu lưu thì tính năng này đặc biệt hữu ích vào trường hợp không tìm được khách sạn, chỗ nghỉ.

  • Dan
  • Dan
  • Dan
  • Dan
  • Dan
  • Dan
  • Dan
  • Dan
Hải Nam