Dàn Toyota Crown "Bộ trưởng" tại Việt Nam thanh lý, cao nhất 847 triệu đồng

Google News

Có tổng cộng 4 chiếc Toyota Crown được Cục Quản Trị, Văn phòng Chính phủ mang ra đấu giá. Trong đó có một chiếc được trả giá tới 54 lượt và mức giá trúng lên tới 847 triệu đồng.

  • Dan Toyota Crown
  • Dan Toyota Crown
  • Dan Toyota Crown
  • Dan Toyota Crown
  • Dan Toyota Crown
  • Dan Toyota Crown
  • Dan Toyota Crown
  • Dan Toyota Crown
  • Dan Toyota Crown
  • Dan Toyota Crown
Nguyễn Anh