Đặng Lê Nguyên Vũ - tay chơi Porsche 930 Turbo "khủng" nhất Đông Dương

Google News

Số lượng xe Porsche của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ước tính gần 50 chiếc. Trong số này, vị doanh nhân đến từ Tây Nguyên đã xây dựng cho mình bộ sưu tập xe 911 Turbo rất ấn tượng lê tới 10 chiếc.

  • Dang Le Nguyen Vu - tay choi Porsche 930 Turbo
  • Dang Le Nguyen Vu - tay choi Porsche 930 Turbo
  • Dang Le Nguyen Vu - tay choi Porsche 930 Turbo
  • Dang Le Nguyen Vu - tay choi Porsche 930 Turbo
  • Dang Le Nguyen Vu - tay choi Porsche 930 Turbo
  • Dang Le Nguyen Vu - tay choi Porsche 930 Turbo
  • Dang Le Nguyen Vu - tay choi Porsche 930 Turbo
  • Dang Le Nguyen Vu - tay choi Porsche 930 Turbo
  • Dang Le Nguyen Vu - tay choi Porsche 930 Turbo
  • Dang Le Nguyen Vu - tay choi Porsche 930 Turbo
Thảo Mai