Datsun 240Z 1971 chạy 49 năm bán được tới 2,57 tỷ đồng

Gần 50 tuổi, song chiếc xe cổ Datsun 240Z 1971 này đã trải qua một quá trình phục chế hoàn chỉnh, với chỉ khoảng 50.000 km trên đồng hồ. Nó vừa được đấu giá được 111.000 USD (2,57 tỷ đồng).

  • Datsun 240Z 1971 chay 49 nam ban duoc toi 2,57 ty dong
  • Datsun 240Z 1971 chay 49 nam ban duoc toi 2,57 ty dong-Hinh-2
  • Datsun 240Z 1971 chay 49 nam ban duoc toi 2,57 ty dong-Hinh-3
  • Datsun 240Z 1971 chay 49 nam ban duoc toi 2,57 ty dong-Hinh-4
  • Datsun 240Z 1971 chay 49 nam ban duoc toi 2,57 ty dong-Hinh-5
  • Datsun 240Z 1971 chay 49 nam ban duoc toi 2,57 ty dong-Hinh-6
  • Datsun 240Z 1971 chay 49 nam ban duoc toi 2,57 ty dong-Hinh-7
  • Datsun 240Z 1971 chay 49 nam ban duoc toi 2,57 ty dong-Hinh-8
  • Datsun 240Z 1971 chay 49 nam ban duoc toi 2,57 ty dong-Hinh-9
Phương Thảo