David Brown Speedback Silverstone ra đời sau 8000 giờ chế tác

Thương hiệu David Brown Automotive mới đây đã vừa hoàn thành và xuất xưởng thêm một chiếc xe thuộc phiên bản Speedback Silverstone edition đặc biệt giới hạn.

 • David Brown Speedback Silverstone ra doi sau 8000 gio che tac
 • David Brown Speedback Silverstone ra doi sau 8000 gio che tac-Hinh-2
 • David Brown Speedback Silverstone ra doi sau 8000 gio che tac-Hinh-3
 • David Brown Speedback Silverstone ra doi sau 8000 gio che tac-Hinh-4
 • David Brown Speedback Silverstone ra doi sau 8000 gio che tac-Hinh-5
 • David Brown Speedback Silverstone ra doi sau 8000 gio che tac-Hinh-6
 • David Brown Speedback Silverstone ra doi sau 8000 gio che tac-Hinh-7
 • David Brown Speedback Silverstone ra doi sau 8000 gio che tac-Hinh-8
 • David Brown Speedback Silverstone ra doi sau 8000 gio che tac-Hinh-9
 • David Brown Speedback Silverstone ra doi sau 8000 gio che tac-Hinh-10
 • David Brown Speedback Silverstone ra doi sau 8000 gio che tac-Hinh-11
Thanh Nguyễn