Đây là Xturismo - siêu môtô bay Nhật Bản hơn 15 tỷ đồng

Mẫu xe môtô bay Xturismo 2022 mới đã có màn bay thử nghiệm thành công trước các nhà đầu tư và giới truyền thông vào ngày 26/10 vừa qua và chuẩn bị ra mắt.

  • Day la Xturismo - sieu moto bay Nhat Ban hon 15 ty dong
  • Day la Xturismo - sieu moto bay Nhat Ban hon 15 ty dong-Hinh-2
  • Day la Xturismo - sieu moto bay Nhat Ban hon 15 ty dong-Hinh-3
  • Day la Xturismo - sieu moto bay Nhat Ban hon 15 ty dong-Hinh-4
  • Day la Xturismo - sieu moto bay Nhat Ban hon 15 ty dong-Hinh-5
  • Day la Xturismo - sieu moto bay Nhat Ban hon 15 ty dong-Hinh-6
  • Day la Xturismo - sieu moto bay Nhat Ban hon 15 ty dong-Hinh-7
  • Day la Xturismo - sieu moto bay Nhat Ban hon 15 ty dong-Hinh-8
Thảo Nguyễn