Denza D9 của Trung Quốc từ 1,17 tỷ đồng, “đấu” Toyota Alphard

Tại Trung Quốc, Denza D9 mới được chia thành 7 bản trang bị với giá tạm tính dao động từ 335.000 - 660.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,17 - 2,31 tỷ đồng).

 • Denza D9 cua Trung Quoc tu 1,17 ty dong, “dau” Toyota Alphard
 • Denza D9 cua Trung Quoc tu 1,17 ty dong, “dau” Toyota Alphard-Hinh-2
 • Denza D9 cua Trung Quoc tu 1,17 ty dong, “dau” Toyota Alphard-Hinh-3
 • Denza D9 cua Trung Quoc tu 1,17 ty dong, “dau” Toyota Alphard-Hinh-4
 • Denza D9 cua Trung Quoc tu 1,17 ty dong, “dau” Toyota Alphard-Hinh-5
 • Denza D9 cua Trung Quoc tu 1,17 ty dong, “dau” Toyota Alphard-Hinh-6
 • Denza D9 cua Trung Quoc tu 1,17 ty dong, “dau” Toyota Alphard-Hinh-7
 • Denza D9 cua Trung Quoc tu 1,17 ty dong, “dau” Toyota Alphard-Hinh-8
 • Denza D9 cua Trung Quoc tu 1,17 ty dong, “dau” Toyota Alphard-Hinh-9
 • Denza D9 cua Trung Quoc tu 1,17 ty dong, “dau” Toyota Alphard-Hinh-10
 • Denza D9 cua Trung Quoc tu 1,17 ty dong, “dau” Toyota Alphard-Hinh-11
 • Denza D9 cua Trung Quoc tu 1,17 ty dong, “dau” Toyota Alphard-Hinh-12
 • Denza D9 cua Trung Quoc tu 1,17 ty dong, “dau” Toyota Alphard-Hinh-13
Nguyễn Chung