Điểm mặt Rolls-Royce Phantom triệu đô, đặc biệt tại Việt Nam

Google News

Ngoài những chiếc Phantom được hãng xe Rolls-Royce giới hạn sản xuất, không ít đại gia Việt còn thửa riêng cho mình xe Rolls-Royce Phantom không có chiếc thứ 2 trên toàn thế giới.

 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-2
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-3
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-4
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-5
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-6
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-7
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-8
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-9
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-10
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-11
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-12
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-13
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-14
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-15
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-16
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-17
 • Diem mat Rolls-Royce Phantom trieu do, dac biet tai Viet Nam-Hinh-18
Thanh Nguyễn