Dongfeng Forthing T5 EVO “sang chảnh” như Maserati, nhưng rẻ hơn Toyota Vios

Google News

Một đại lý ở khu vực Bình Dương mới đây đẫ rao bán chiếc Dongfeng Forthing T5 EVO của Trung Quốc cuối cùng của mình với giá chỉ 469 triệu đồng.

  • Dongfeng Forthing T5 EVO “sang chanh” nhu Maserati, nhung re hon Toyota Vios
  • Dongfeng Forthing T5 EVO “sang chanh” nhu Maserati, nhung re hon Toyota Vios-Hinh-2
  • Dongfeng Forthing T5 EVO “sang chanh” nhu Maserati, nhung re hon Toyota Vios-Hinh-3
  • Dongfeng Forthing T5 EVO “sang chanh” nhu Maserati, nhung re hon Toyota Vios-Hinh-4
  • Dongfeng Forthing T5 EVO “sang chanh” nhu Maserati, nhung re hon Toyota Vios-Hinh-5
  • Dongfeng Forthing T5 EVO “sang chanh” nhu Maserati, nhung re hon Toyota Vios-Hinh-6
  • Dongfeng Forthing T5 EVO “sang chanh” nhu Maserati, nhung re hon Toyota Vios-Hinh-7
  • Dongfeng Forthing T5 EVO “sang chanh” nhu Maserati, nhung re hon Toyota Vios-Hinh-8
  • Dongfeng Forthing T5 EVO “sang chanh” nhu Maserati, nhung re hon Toyota Vios-Hinh-9
  • Dongfeng Forthing T5 EVO “sang chanh” nhu Maserati, nhung re hon Toyota Vios-Hinh-10
Hải Nam