ETV - chiếc “xe ngoài hành tinh” cửa cánh chim, độ từ Chevrolet Cobalt

ETV là một dự án xe tự chế từ Chevrolet Cobalt thực sự ấn tượng, nó trông giống như phương tiện trong một bộ phim viễn tưởng nào đó.

  • ETV - chiec “xe ngoai hanh tinh” cua canh chim, do tu Chevrolet Cobalt
  • ETV - chiec “xe ngoai hanh tinh” cua canh chim, do tu Chevrolet Cobalt-Hinh-2
  • ETV - chiec “xe ngoai hanh tinh” cua canh chim, do tu Chevrolet Cobalt-Hinh-3
  • ETV - chiec “xe ngoai hanh tinh” cua canh chim, do tu Chevrolet Cobalt-Hinh-4
  • ETV - chiec “xe ngoai hanh tinh” cua canh chim, do tu Chevrolet Cobalt-Hinh-5
  • ETV - chiec “xe ngoai hanh tinh” cua canh chim, do tu Chevrolet Cobalt-Hinh-6
  • ETV - chiec “xe ngoai hanh tinh” cua canh chim, do tu Chevrolet Cobalt-Hinh-7
  • ETV - chiec “xe ngoai hanh tinh” cua canh chim, do tu Chevrolet Cobalt-Hinh-8
Hải Nam