“Fan cứng” của Toyota Innova, bán ôtô cũ gắn biển ngũ quý 7 cho xe mới

Google News

Chiếc biển số 36A-777.77 từng được cấp cho 1 chiếc xe Toyota Innova đời cũ đã được chủ xe định danh khi bán đi "vợ 2", và đăng ký tiếp cho 1 chiếc Toyota Innova nhưng thuộc bản Cross 2023.

  • “Fan cung” cua Toyota Innova, ban oto cu gan bien ngu quy 7 cho xe moi
  • “Fan cung” cua Toyota Innova, ban oto cu gan bien ngu quy 7 cho xe moi-Hinh-2
  • “Fan cung” cua Toyota Innova, ban oto cu gan bien ngu quy 7 cho xe moi-Hinh-3
  • “Fan cung” cua Toyota Innova, ban oto cu gan bien ngu quy 7 cho xe moi-Hinh-4
  • “Fan cung” cua Toyota Innova, ban oto cu gan bien ngu quy 7 cho xe moi-Hinh-5
  • “Fan cung” cua Toyota Innova, ban oto cu gan bien ngu quy 7 cho xe moi-Hinh-6
  • “Fan cung” cua Toyota Innova, ban oto cu gan bien ngu quy 7 cho xe moi-Hinh-7
  • “Fan cung” cua Toyota Innova, ban oto cu gan bien ngu quy 7 cho xe moi-Hinh-8
  • “Fan cung” cua Toyota Innova, ban oto cu gan bien ngu quy 7 cho xe moi-Hinh-9
  • “Fan cung” cua Toyota Innova, ban oto cu gan bien ngu quy 7 cho xe moi-Hinh-10
Thảo Mai