Feifan F7 EV Trung Quốc chạy 666km /1 lần sạc, từ 716 triệu đồng

Mẫu xe điện Feifan F7 2023 mới của Trung Quốc có tổng cộng 6 phiên bản với 3 cấu hình pin cho phạm vi di chuyển của xe sau 1 lần sạc là 576km và 666 km.

 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-2
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-3
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-4
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-5
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-6
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-7
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-8
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-9
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-10
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-11
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-12
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-13
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-14
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-15
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-16
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-17
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-18
 • Feifan F7 EV Trung Quoc chay 666km /1 lan sac, tu 716 trieu dong-Hinh-19
Nguyễn Chung