Ferrari F50 "ông cụ" lăn bánh 1.000km dự kiến bán 161 tỷ đồng

Có lẽ sẽ khó để tìm thấy chiếc siêu xe Ferrari F50 thứ hai có số ODO thấp như thế này. Đây là mẫu xe được sản xuất chỉ 349 chiếc từ 1995 - 1997.

  • Ferrari F50
  • Ferrari F50
  • Ferrari F50
  • Ferrari F50
  • Ferrari F50
  • Ferrari F50
  • Ferrari F50
  • Ferrari F50
  • Ferrari F50
  • Ferrari F50
Thanh Nguyễn