Ferrari F8 Spider chạy 7.000km lên sàn xe cũ, lỗ nhẹ hơn 4 tỷ đồng

Google News

Ferrari F8 Spider hiện đã dừng sản xuất và giá bán lại của mẫu xe này trên thế giới đang tăng gấp đôi, còn ở Việt Nam, showroom xe lướt ở quận 7 chào bán lại với giá 27 tỷ đồng.

 • Ferrari F8 Spider chay 7.000km len san xe cu, lo nhe hon 4 ty dong
 • Ferrari F8 Spider chay 7.000km len san xe cu, lo nhe hon 4 ty dong-Hinh-2
 • Ferrari F8 Spider chay 7.000km len san xe cu, lo nhe hon 4 ty dong-Hinh-3
 • Ferrari F8 Spider chay 7.000km len san xe cu, lo nhe hon 4 ty dong-Hinh-4
 • Ferrari F8 Spider chay 7.000km len san xe cu, lo nhe hon 4 ty dong-Hinh-5
 • Ferrari F8 Spider chay 7.000km len san xe cu, lo nhe hon 4 ty dong-Hinh-6
 • Ferrari F8 Spider chay 7.000km len san xe cu, lo nhe hon 4 ty dong-Hinh-7
 • Ferrari F8 Spider chay 7.000km len san xe cu, lo nhe hon 4 ty dong-Hinh-8
 • Ferrari F8 Spider chay 7.000km len san xe cu, lo nhe hon 4 ty dong-Hinh-9
 • Ferrari F8 Spider chay 7.000km len san xe cu, lo nhe hon 4 ty dong-Hinh-10
 • Ferrari F8 Spider chay 7.000km len san xe cu, lo nhe hon 4 ty dong-Hinh-11
Thảo Mai