Ford E-Transit Custom 2023 - chiếc xe Van điện chạy 380 km/lần xạc

Ford E-Transit Custom 2023 là mẫu xe van chạy điện hoàn toàn mới, với thiết kế hướng tới tương lai và phạm vi di chuyển 380 km sau khi sạc đầy pin.

  • Ford E-Transit Custom 2023 - chiec xe Van dien chay 380 km/lan xac
  • Ford E-Transit Custom 2023 - chiec xe Van dien chay 380 km/lan xac-Hinh-2
  • Ford E-Transit Custom 2023 - chiec xe Van dien chay 380 km/lan xac-Hinh-3
  • Ford E-Transit Custom 2023 - chiec xe Van dien chay 380 km/lan xac-Hinh-4
  • Ford E-Transit Custom 2023 - chiec xe Van dien chay 380 km/lan xac-Hinh-5
  • Ford E-Transit Custom 2023 - chiec xe Van dien chay 380 km/lan xac-Hinh-6
  • Ford E-Transit Custom 2023 - chiec xe Van dien chay 380 km/lan xac-Hinh-7
  • Ford E-Transit Custom 2023 - chiec xe Van dien chay 380 km/lan xac-Hinh-8
  • Ford E-Transit Custom 2023 - chiec xe Van dien chay 380 km/lan xac-Hinh-9
Nguyễn Chung