Ford Equator 2021 “lộ hàng”, đấu Toyota Highlander tại Trung Quốc

Được định vị giữa 2 người anh em Everest và Explorer, Ford Equator 2021 mới sẽ chính thức có mặt trên thị trường Trung Quốc vào nửa đầu năm nay. Xe sẽ do liên doanh Jiangling Ford tại Trung Quốc sản xuất.

  • Ford Equator 2021 “lo hang”, dau Toyota Highlander tai Trung Quoc
  • Ford Equator 2021 “lo hang”, dau Toyota Highlander tai Trung Quoc-Hinh-2
  • Ford Equator 2021 “lo hang”, dau Toyota Highlander tai Trung Quoc-Hinh-3
  • Ford Equator 2021 “lo hang”, dau Toyota Highlander tai Trung Quoc-Hinh-4
  • Ford Equator 2021 “lo hang”, dau Toyota Highlander tai Trung Quoc-Hinh-5
  • Ford Equator 2021 “lo hang”, dau Toyota Highlander tai Trung Quoc-Hinh-6
  • Ford Equator 2021 “lo hang”, dau Toyota Highlander tai Trung Quoc-Hinh-7
  • Ford Equator 2021 “lo hang”, dau Toyota Highlander tai Trung Quoc-Hinh-8
  • Ford Equator 2021 “lo hang”, dau Toyota Highlander tai Trung Quoc-Hinh-9
Nguyễn Chung