Ford Explorer 30th Anniversary Edition đặc biệt giá 1,2 tỷ đồng

Mẫu SUV Ford Explorer 30th Anniversary Edition sẽ có số lượng giới hạn là 600 xe, được phát triển dựa trên phiên bản đang được bán ra tại thị trường Trung Quốc.

  • Ford Explorer 30th Anniversary Edition dac biet gia 1,2 ty dong
  • Ford Explorer 30th Anniversary Edition dac biet gia 1,2 ty dong-Hinh-2
  • Ford Explorer 30th Anniversary Edition dac biet gia 1,2 ty dong-Hinh-3
  • Ford Explorer 30th Anniversary Edition dac biet gia 1,2 ty dong-Hinh-4
  • Ford Explorer 30th Anniversary Edition dac biet gia 1,2 ty dong-Hinh-5
  • Ford Explorer 30th Anniversary Edition dac biet gia 1,2 ty dong-Hinh-6
  • Ford Explorer 30th Anniversary Edition dac biet gia 1,2 ty dong-Hinh-7
  • Ford Explorer 30th Anniversary Edition dac biet gia 1,2 ty dong-Hinh-8
  • Ford Explorer 30th Anniversary Edition dac biet gia 1,2 ty dong-Hinh-9
Nguyễn Chung