Ford F-150 Lightning 2022 “cháy hàng”, khách mua phải chờ bản 2023

Việc sản xuất Ford F-150 Lightning vẫn chưa bắt đầu nhưng hiện tại số lượng của F-150 Lightning model 2022 đều đã có cọc và hãng xe Mỹ đã ngưng nhận đặt cọc.

  • Ford F-150 Lightning 2022 “chay hang”, khach mua phai cho ban 2023
  • Ford F-150 Lightning 2022 “chay hang”, khach mua phai cho ban 2023-Hinh-2
  • Ford F-150 Lightning 2022 “chay hang”, khach mua phai cho ban 2023-Hinh-3
  • Ford F-150 Lightning 2022 “chay hang”, khach mua phai cho ban 2023-Hinh-4
  • Ford F-150 Lightning 2022 “chay hang”, khach mua phai cho ban 2023-Hinh-5
  • Ford F-150 Lightning 2022 “chay hang”, khach mua phai cho ban 2023-Hinh-6
  • Ford F-150 Lightning 2022 “chay hang”, khach mua phai cho ban 2023-Hinh-7
Mạc Minh Châu