Ford GT và DeLorean "biến hình" xe điện độc đáo nhờ Lynx Motors

Google News

Lynx Motors vừa qua đã giới thiệu GT1e và DeLorean DMC-EV chạy điện được hoán cải từ bội đôi Ford GT đời 2005 và DeLorean hàng hiếm.

  • Ford GT va DeLorean
  • Ford GT va DeLorean
  • Ford GT va DeLorean
  • Ford GT va DeLorean
  • Ford GT va DeLorean
  • Ford GT va DeLorean
  • Ford GT va DeLorean
  • Ford GT va DeLorean
  • Ford GT va DeLorean
  • Ford GT va DeLorean
Nguyễn Chung