Ford Mondeo 2022 tưởng "chết yểu" nhưng trở lại, lợi hại hơn xưa?

Google News

Những hình ảnh trên website của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã cho thấy đầy đủ diện mạo bên ngoài với ba cấu hình thiết kế của Ford Mondeo.

  • Ford Mondeo 2022 tuong
  • Ford Mondeo 2022 tuong
  • Ford Mondeo 2022 tuong
  • Ford Mondeo 2022 tuong
  • Ford Mondeo 2022 tuong
  • Ford Mondeo 2022 tuong
  • Ford Mondeo 2022 tuong
  • Ford Mondeo 2022 tuong
Nguyễn Bắc