Ford Mustang High Performance chạy 2 năm "bay" tiền tỷ của đại gia Phú Thọ

Google News

Đây là chiếc Ford Mustang High Performance 2020 đầu tiên về Việt Nam từng được một đại gia Phú Thọ mua về sử dụng. Mới đây, nó đã lên sàn xe cũ và được chào bán khoảng hơn 2 tỷ đồng.

 • Ford Mustang High Performance chay 2 nam
 • Ford Mustang High Performance chay 2 nam
 • Ford Mustang High Performance chay 2 nam
 • Ford Mustang High Performance chay 2 nam
 • Ford Mustang High Performance chay 2 nam
 • Ford Mustang High Performance chay 2 nam
 • Ford Mustang High Performance chay 2 nam
 • Ford Mustang High Performance chay 2 nam
 • Ford Mustang High Performance chay 2 nam
 • Ford Mustang High Performance chay 2 nam
 • Ford Mustang High Performance chay 2 nam
Nguyễn Anh