Ford Mustang Quadra, xế độ độc nhất trong game “Cyperpunk 2077“

Chiếc xe cơ bắp Ford Mustang Quadra độc nhất vô nhị trong bài viết này không phải là để bán, mà nó là một phần thưởng dành cho một fan hâm mộ may mắn trong tựa game “Cyperpunk 2077”. 

  • Ford Mustang Quadra, xe do doc nhat trong game “Cyperpunk 2077“
  • Ford Mustang Quadra, xe do doc nhat trong game “Cyperpunk 2077“-Hinh-2
  • Ford Mustang Quadra, xe do doc nhat trong game “Cyperpunk 2077“-Hinh-3
  • Ford Mustang Quadra, xe do doc nhat trong game “Cyperpunk 2077“-Hinh-4
  • Ford Mustang Quadra, xe do doc nhat trong game “Cyperpunk 2077“-Hinh-5
  • Ford Mustang Quadra, xe do doc nhat trong game “Cyperpunk 2077“-Hinh-6
  • Ford Mustang Quadra, xe do doc nhat trong game “Cyperpunk 2077“-Hinh-7
  • Ford Mustang Quadra, xe do doc nhat trong game “Cyperpunk 2077“-Hinh-8
  • Ford Mustang Quadra, xe do doc nhat trong game “Cyperpunk 2077“-Hinh-9
Phương Thảo