Ford Ranger 2022 "uống" nhiên liệu thấp hơn thế hệ hiện tại

Các số liệu sơ bộ về nhiên liệu trong bài được đo lường trên Ford Ranger 2022 tại khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan.

  • Ford Ranger 2022
  • Ford Ranger 2022
  • Ford Ranger 2022
  • Ford Ranger 2022
  • Ford Ranger 2022
  • Ford Ranger 2022
Nguyễn Chung