Ford Ranger độ từ "khủng long hoá gà con" hết tới 8 tỷ đồng

Mẫu xe bán tải Ford Ranger Luxury Pre-Runner trong bài viết này có thể biến hình từ "khủng long" F-150 Raptor thành "gà con". Đây là một sản phẩm  đặc biệt của công ty độ RJ Fabrication thực hiện.

  • Ford Ranger do tu
  • Ford Ranger do tu
  • Ford Ranger do tu
  • Ford Ranger do tu
  • Ford Ranger do tu
  • Ford Ranger do tu
  • Ford Ranger do tu
Thảo Mai